Terapia sensoryczna to nauka i doświadczanie zmysłowe

2019-07-24

Integracja sensoryczna to proces organizowania bodźców docierających do naszego mózgu ze świata zewnętrznego oraz naszego ciała. Prawidłowa integracja sensoryczna jest podstawą rozwoju. Co ważne, terapia integracji sensorycznej może być prowadzona wyłącznie przez osobę, która posiada certyfikat ukończenia kursu. Terapia sensoryczna to nauka i doświadczanie zmysłowe. Integracja sensoryczna rozpoczyna się bardzo wcześnie, bo już w okresie płodowym dziecka i trwa do ukończenia 7 roku życia. Integracja sensoryczna traktowana jest przez dziecko jako zabawa, a sala terapeutyczna jako plac zabaw. Terapia opiera się na diagnozie, w której określone są obszary, na które w czasie zajęć będziemy chcieli oddziaływać. Terapia jest zatem dla dziecka przyjemna, relaksująca, ale i zarazem interesująca. Na czy polega terapia integracji sensoryczna, jakie są ćwiczenia? Integracja sensoryczna (przetwarzanie sensoryczne) to proces, w którym układ nerwowy odbiera i porządkuje wrażenia zmysłowe, aby umożliwić nam celowe działanie. Terapia integracji sensorycznej odbywa się w odpowiednio wyposażonej sali terapeutycznej. Terapia SI najczęściej przebiega w formie zabawy. Na wspólny sukces pracują doświadczeni terapeuci integracji sensorycznej- terapia zaburzeń, logopedii- leczenie wad wymowy, psychologii-pomoc w problemach emocjonalnych, w rozwijaniu osobowości. Integracja sensoryczna to jedna z podstaw prawidłowego rizwoju dziecka. Terapia zwykle trwa od 1 do 2 lat w zależności od stopnia nasilenia deficytów i rodzaju zaburzeń oraz indywidualną podatność dziecka na terapię. Dobrze ukształtowana integracja sensoryczna stanowi fundament dla gotowości szkolnej dziecka, jest ważnym elementem prawidłowego rozwoju emocjonalnego i kompetencji społecznych. Terapia SI może być przeprowadzona tylko po wcześniejszych kompleksowych badaniach. Terapia integracji sensorycznej ma na celu neutralizację tych zaburzeń rozwoju i ułatwienie prawidłowego funkcjonowania dziecka w świecie pełnym bodźców. Terapia najczęściej trwa od 1 roku do 2 lat- jest to zależne od stopnia nasilenia i rodzaju zaburzeń oraz tempa czynionych postępów. Terapia integracji sensorycznej wymaga sal wyposażonych w specjalistyczny, bezpieczny sprzęt. Należy pamiętać, że późno rozpoczęta terapia pozwala na utrwala niewłaściwych zachowań. Na czym polega i do kogo jest skierowana terapia SI? Nawet szczotkowanie całego ciała nie boli, lecz terapia trwa nadal. Deprywacja sensoryczna polega na zamierzonej redukcji albo usunięciu bodźców działających na jedność czy nieco zmysłów.