W jaki sposób przywództwo w organizacji zmieni się w przyszłości

2019-12-16

Smith, Przywództwo, [w:] Psychologia społeczna. Teraz Blanchard i współpracownicy oferują nowej generacji przywódców przełomowe dzieło Przywództwo wyższego stopnia, w którym zgromadzono wiedzę na temat światowej klasy przywództwa. Kolejnym etapem jest praktyka przywództwa rozumianego jako wpływanie na kulturę organizacji, dbanie o poczucie wizji i misji wśród ludzi oraz utrzymanie ich skupienia na celu. W jaki sposób przywództwo w organizacji http://tomaszkalko.pl/oferta/coaching-i-mentoring/ zmieni się w przyszłości? W wielu przypadkach jednak tak rozumiane przywództwo może okazać się niewystarczające z punktu widzenia organizacji, może prowadzić do braku wyboru kierunku rozwoju organizacji. Najważniejszym celem przywództwa w organizacjach jest wytworzenie klimatu zaufania, a szerzej biorąc kultury organizacji, opartej na zaufanie. Przywództwo stanowi bowiem jeden z ważniejszych elementów przyczyniających się do sukcesu organizacji. Analiza ta daje podstawy do próby wyróżnienia modelowych typów przywódców organizacji działających w otoczeniu burzliwym. Wyróżnienie typów przywódców organizacji w otoczeniu burzliwym w dalszych krokach prowadzi do budowy modelu przywództwa w organizacji w otoczeniu burzliwym. Wiele współczesnych organizacji borykać się musi ze zjawiskami wynikającymi ze wzrostu zmienności i złożoności otoczenia, w którym muszą funkcjonować. Personel firmy chętnie wsłuchuje się w sposób wypowiadania się prezesa organizacji, obserwuje stosunek kadry zarządzającej do osób jej podległych, zwraca uwagę na ubiór członków zarządu. Zrozumienie, na czym polega przywództwo, jest niezwykle istotne zarówno dla współczesnej nauki, jak i praktyki gospodarczej. Zaprezentowano zmiany w rozumieniu przywództwa związane ze zmianami otoczenia organizacji, opisano zadania przywódców organizacji i scharakteryzowano typy przywódców występujące w organizacjach. Interesującym zagadnieniem wydaje się także prześledzenie historycznego podejścia badaczy z dziedziny nauk o organizacji i zarządzaniu do problemu przywództwa. Nagłośniona charyzma przywódcy organizacji buduje jej rynkowy status, przyciąga inwestorów. Z definicji tej może wynikać, że przywództwo bywa względne, gdyż jest to rodzaj zachowania postrzegany przez innych członków organizacji. Przywódca odpowiedzialny jest natomiast za tworzenie i realizację pewnej wizji, która pozwala przetrwać i rozwijać się organizacji na burzliwym rynku. Podczas następnej części szkolenia pracujemy nad odwagą potrzebną do zmiany organizacji, aby na koniec poznać techniki odkrywania wartości biznesowej i budowania organizacji nieustannie uczącej się.